Hvordan Bonnier News benytter Refapp Insights i sin datadrevne rekruttering

Emelie Dahl

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (8)

Bonnier News, Sveriges ledende nyhetsaktør og Nordens største mediekonsern, legger stor verdi på å arbeide datadrevet og bruker innovative metoder for å optimalisere sin rekrutteringsprosess. Vilhelm Berggren, Team Lead Talent Acquisition Partner på Bonnier News, deler sin erfaring fra å bruke Refapp Insights for å samle relevant og pålitelig kandidatinnsikt. 

Organisasjon i rask vekst med et datadrevet fokus

For Bonnier News, med over åtte tusen ansettelser og rask vekst, ligger fokuset på å arbeide strategisk og datadrevet gjennom hele rekrutteringsprosessen.

“Vi vet at en datadrevet arbeidsmetode hjelper oss å matche kandidat med spesifikke rollekrav bedre og mer treffsikkert. Og at vi får en god forståelse av kandidatens potensial. Til tross for vår raske vekst består gründertankesettet, som lar oss være raske til å ta i bruk nye initiativ, verktøy og metoder som forbedrer måten vi jobber på”

Digitale verktøy for både innsikt og tid til mellommenneskelige møter

Bonnier News har over flere år benyttet digital referansesjekk med Refapp, via integrasjon til rekrutteringssystemet Jobylon. For en tid tilbake benyttet også teamet seg av Alva Labs for tester og nå av vårt nye produkt, Refapp insights, med evidensbaserte spørreskjemaer i sine referansesjekker.

“Før implementering av Refapp opplevde vi det vanskelig å gjøre referansesjekken effektiv, og trekke konklusjoner fra informasjonen vi mottok. Vi ønsket å spare tid til andre aktiviteter som personlige møter og å skape en så god kandidatopplevelse som mulig”

“Etter at vi startet med digital referansesjekk sparer vi opp mot 1 times arbeidstid per kandidat. Neste steg ble å se hvordan vi kunne samle inn enda bedre data og bruke den for å øke kvaliteten i våre rekrutteringer. Vi så Refapps nye initiativ Refapp Insights som en spennende vei å gå”

_New Insights content - Norway (2)

Forutse arbeidsprestasjon med rollebasert referansesjekk

Refapp Insights er en plug-and-play-løsning basert på forskning med rollebaserte spørreskjemaer og en referanserapport med aggregert data for enkel tolkning.

“Verktøyet hjelper oss å fange opp relevant atferd og forutse kandidatens arbeidsprestasjon for den rollen vi ansetter til, som har stor verdi for oss. Vi velger bare den malen i biblioteket av spørreskjemaer som stemmer overens med rollen, og starter referansesjekken med automatisk flyt. Deretter får vi referansenes svar pent presentert i form av aggregert data som gjør det enkelt å sammenlikne kandidatene og ta en avgjørelse.”

WR0OsZCbE (2)

“Tilnærmingen fungerer også veldig bra sammen med våre øvrige prosesser, da vi for eksempel vil jamføre resultatene fra personlighetstester med svarene fra Refapp Insights for å se hvordan disse korrelerer med hverandre. Det hele koker ned til at vi ønsker høyest mulig kvalitet i våre rekrutteringer, og det er gøy å se muligheten for å samle pålitelig data og hvordan det kan brukes gjennom hele prosessen når vi kombinerer virkelig gode verktøy med hverandre!”

Ønsker du å lære mer om Refapp Insights? Book en demo!