Header

Refapp Insights

En plug-and-play-løsning basert på forskning som hjelper deg å bedre forutse dine kandidaters arbeidsprestasjon.

Scroll ned
MockupsUI element + foton till webbplats (31)

Oppdag referansesjekkens fulle potensial

Å gjøre en referansesjekk som gir verdifull innsikt om kandidaten skal gå raskt og enkelt for alle involverte. Vårt nye bibliotek av spørreskjemaer gjør det enkelt for deg og dine medarbeidere å velge de riktige spørsmålene til respektive roller, samt vurdere referansenes svar. Du får pålitelig og relevant informasjon, kandidaten en rettferdig prosess og referansen en smidig opplevelse. 

_New Insights content - Norway (3)

Effektive referansespørsmål som leder til velinformerte rekrutteringsbeslutninger

Våre spørreskjemaer er utformet for å generere informasjon som både er pålitelig og relevant. Dette på en måte som er optimalisert for digital referansesjekk. Gjennom å benytte vårt bibliotek av spørreskjemaer kan organisasjoner effektivt samle inn den informasjonen de trenger for å ta en velinformert rekrutteringsbeslutning.

Hvordan Bonnier News benytter Refapp Insights i sin datadrevne rekruttering
_New Insights content - Norway (4)

Optimalisert referansesjekk

  • Våre spørreskjemaer inneholder påstander som gir innsikt i ulike egenskaper som er relevante for arbeidsprestasjon i spesifikke roller.

  • Flere nøye utvalgte spørsmål benyttes til å måle hver enkelt egenskap. De ulike spørsmålene danner en indeks for hver av de aktuelle egenskapene.

  • Referanserapporten som genereres av vårt system aggregerer all data som er samlet inn fra referansene og beregner en gjennomsnittsverdi for respektive egenskaper. Dette gir en kortfattet oversikt over kandidatens prestasjon og potensial.

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (17)

Konsise rapporter med relevant og pålitelig innsikt

Etter at svarene fra referansene er samlet inn, sammenfattes informasjonen i en kortfattet og oversiktlig rapport som kan deles med kolleger eller kunder. Rapporten gir et tydelig innblikk i atferd og egenskapene som er mest relevante for arbeidsprestasjon i den spesifikke rollen som det ansettes til. Med hjelp av disse innsiktene kan organisasjonen ta informerte beslutninger og velge den kandidaten som passer best til rollen.

 

Hvorfor velge Refapp Insights?
Bullseye_png

Rollebaserte spørreskjemaer

Få verdifull innsikt om atferd som er koblet til arbeidsprestasjon i en spesifikk rolle. Velg fra vårt omfattende bibliotek av spørreskjemaer.
Curvegraph_png

Forskningsbasert prosess

Vitenskapelig baserte spørreskjemaer i kombinasjon med digital og standardisert prosess øker validiteten. 
Details_png

Professionell og smidig rapportering

Samle kandidatens samtlige referanser i en rapport for å enkelt kunne sammenligne svarene.
Handwave_png

Automatisert referansesjekk

Når du har valgt spørreskjema og angitt informasjon om kandidaten kan du enkelt starte referansesjekken i Refapp med bare et klikk. Resten skjer automatisk og du får en ferdig referanserapport tilsendt til din mail.

Ønsker du å lære mer om Refapp Insights?