Refapp ønsker å bistå offentlig sektor med digital referansesjekk

Emelie Dahl

 

Korona-krisen har tvunget frem et enda større behov for å digitalisere rekrutteringsprosessen. Spesielt med tanke på rekruttering til samfunnskritiske stillinger. Referansesjekk er en viktig del av denne prosessen. Den bør være effektiv, men også strukturert, fordomsfri og av høy kvalitet. Vi ønsker derfor å tilby gratis digital referansesjekk for å bistå rekrutterere med raskere kartlegging av kandidater til samfunnskritiske stillinger.

 

Referansesjekk av kandidater til en stilling i offentlig sektor vil kunne ta mange timer. Med Refapp går dette som en lek og rekrutterer kan heller bruke mer av sin tid på andre viktige HR-oppgaver. Ved å bruke Refapp vil rekrutterer spare flere timers arbeid på referansesjekk pr kandidat.

 

Refapp er utviklet med utgangspunkt i den skandinaviske måten å gjøre referansesjekk på. Dette inkluderer bl.a stor fleksibilitet rundt det å bygge egne referansemaler, mulighet for kompetansebasert referansesjekk og identifisering via LinkedIn, Facebook og/eller BankId/Vipps for å unngå falske referanser. I tillegg kan rekrutterer sammenligne flere referanser i samme referanserapport som gir en god oversikt og bidrar til å lettere kunne ta en riktig beslutning.

 

Situasjonen vi nå befinner oss i er utfordrende og usikker på mange måter. Samtidig er det en tid hvor samarbeid bør og skal spille en viktig rolle for å håndtere situasjonen best mulig. I dag bruker over 40 organisasjoner i offentlig sektor Refapp i Sverige. Mange av disse har tatt i bruk Refapp med stor suksess de siste månedene i forbindelse med korona-krisen. Nå som vi åpner kontor i Norge, ønsker vi å bidra på samme måte her.

 

Vi tilbyr derfor organisasjoner i offentlig sektor som ansetter til samfunnskritiske roller, å teste Refapp gratis til utgangen av august. Les vårt kundecase om hvordan Stockholms Stad har brukt Refapp i sin referanse prosess (på svensk) og kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om tilbudet eller en demo av verktøyet!