Webbplats hero image (11)

Kvalitetssikre din referanseinnhenting med forskning i ryggen

Det her inneholder guiden

Utover CV og intervju er referanseinnhenting den vanligste metoden for å samle informasjon når du skal velge kandidat til en jobb. 

Gjennom et samarbeid med Anders Sjøberg, førsteamanuensis og universitetslektor ved universitet i Stockholm, forsøkte vi å finne ut av hva forskningen viser rundt noen av følgende problemstillinger.

  • Hvordan bruke referanseinnhenting til å bekrefte og supplere informasjon?
  • Hvor godt kan du forutsi arbeidsytelse med tradisjonell referaneinhenting?
  • Hvordan optimalisere referanseinnhenting og øke nøyaktigheten?

Du får også tilgang til den komplette litteraturstudie som la til grunn vår sammenstilling. God lesning!

Last ner guiden