Introduserer: Refapp Insights

Digital referansesjekk Emelie Dahl

_New Insights content - Norway (7)

Oppdag referansesjekkens fulle potensial med vår nye produktoppdatering

En plug-and-play-løsning basert på forskning som hjelper deg å bedre forutse dine kandidaters arbeidsprestasjon 

Å gjøre en referansesjekk som gir verdifull innsikt om kandidaten skal gå raskt og enkelt for alle involverte. Vårt nye bibliotek av spørreskjemaer gjør det enkelt for deg og dine medarbeidere å velge de riktige spørsmålene til respektive roller, samt vurdere referansenes svar. Du får pålitelig og relevant informasjon, kandidaten en rettferdig prosess og referansen en smidig opplevelse. 

En vitenskapelig tilnærming til rekruttering🧠

En organisasjons lønnsomhet avhenger av de menneskene som arbeider der. Det er derfor en vellykket rekruttering er så viktig, og så mye forskning gjøres på dette området. 

Den informasjonen vi får kan hjelpe oss å forbedre våre utvelgelsesmetoder og øke sannsynligheten for å rekruttere høytpresterende individer.  

Verdien av 360º kandidatinnsikt

Da referansesjekken er den eneste delen av en utvelgelsesprosess der informasjonen om kandidatens fremtreden kommer fra en annen enn kandidaten selv, kan referansesjekken gi verdifull innsikt om kandidaten. 

“Verktøyet hjelper oss å fange opp relevant atferd og forutse kandidatens arbeidsprestasjon for den rollen vi ansetter til, som har stor verdi for oss. Vi velger bare den malen i biblioteket av spørreskjemaer som stemmer overens med rollen, og starter referansesjekken med automatisk flyt. Deretter får vi referansenes svar pent presentert i form av aggregert data som gjør det enkelt å sammenlikne kandidatene og ta en avgjørelse.”

- Vilhelm Berggren, Team Lead Talent Acquisition Partner, Bonnier News.

_New Insights content - Norway (1)

Effektive referansespørsmål som leder til velinformerte rekrutteringsbeslutninger

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (18)Våre spørreskjemaer er utformet for å generere informasjon som både er pålitelig og relevant. Dette på en måte som er optimalisert for digital referansesjekk. Gjennom å benytte vårt bibliotek av spørreskjemaer kan organisasjoner effektivt samle inn den informasjonen de trenger for å ta en velinformert rekrutteringsbeslutning.

Strukturen

Spørreskjemaene i Refapp Insights er bygd opp med innledende spørsmål, etterfulgt av spørsmål om yrkesmessig kunnskap, atferdsspørsmål, spørsmål om kontraproduktiv atferd og avsluttende spørsmål. 

Insights questionnaire Norwegian

Optimaliser referansesjekken 💡

 • Våre spørreskjemaer inneholder påstander som gir innsikt i ulike egenskaper som er relevante for arbeidsprestasjon i spesifikke roller.
 • Flere nøye utvalgte spørsmål benyttes til å måle hver enkelt egenskap. De ulike spørsmålene danner en indeks for hver av de aktuelle egenskapene.
 • Referanserapporten som genereres av vårt system aggregerer all data som er samlet inn fra referansene og beregner en gjennomsnittsverdi for respektive egenskaper. Dette gir en kortfattet oversikt over kandidatens prestasjon og potensial.

Konsise rapporter med relevant og pålitelig innsikt 🎯

Etter at svarene fra referansene er samlet inn, sammenfattes informasjonen i en kortfattet og oversiktlig rapport som kan deles med kolleger eller kunder. Rapporten gir et tydelig innblikk i atferd og egenskapene som er mest relevante for arbeidsprestasjon i den spesifikke rollen som det ansettes til. Med hjelp av disse innsiktene kan organisasjonen ta informerte beslutninger og velge den kandidaten som passer best til rollen.

OFNpccjpFNW (2)

Hvorfor velge Refapp Insights?🧡

 • Rollebaserte spørreskjemaer:

  Få verdifull innsikt om atferd som er koblet til arbeidsprestasjon i en spesifikk rolle. Velg fra vårt omfattende bibliotek av spørreskjemaer. 

 • Forskningsbasert prosess: 

  Vitenskapelig baserte spørreskjemaer i kombinasjon med digital og standardisert prosess øker validiteten. 

 • Innsikt for å fatte informerte rekrutteringsbeslutninger

  Relevant og pålitelig innsikt om hvorvidt kandidaten er egnet for den rollen dere søker. 

 • Professionell og smidig rapportering:

  Samle kandidatens samtlige referanser i en rapport for å enkelt kunne sammenligne svarene.

 • Automatisert referansesjekk: 

  Når du har valgt spørreskjema og angitt informasjon om kandidaten kan du enkelt starte referansesjekken i Refapp med bare et klikk. Resten skjer automatisk og du får en ferdig referanserapport tilsendt til din mail.

La deg inspirere av vår kunde Bonnier News opplevelse av å benytte Refapp Insights i sine datadrevne rekrutteringsprosesser!

Ønsker du å lære mer om Refapp Insights? Book en demo!